Najlepšie okamihy v horoskope týždňa

od 23. do 29.marca 2020

Láska, romantika a partnerské vzťahy

Venuša – v astrológii spájaná s láskou, partnerskými vzťahmi, ako aj s peniazmi, majetkom a hodnotami sa bude počas nasledujúcich dní až do piatku 3. apríla 2020 pohybovať po ekliptike v znamení Býka.

V horoskope aktuálneho týždňa Venuša v Býkovi postupne odchádza zo sextilu s Neptúnom (23.03.2020 o 04:08 hod.), a počas nasledujúcich dní uzatvorí najprv trigón s Jupiterom, (v sobotu 28.03.2020 o 05:24 hod.) a potom aj trigón s Plutom v Kozorožcovi (v nedeľu 29.03.2020 o 03:57 hod. SEČ.)

Kľúčové slová týchto konštelácií:
Venuša v trigóne s Jupiterom: pohoda, optimizmus, pozitívne vibrácie, cítime sa dobre
Venuša v trigóne s Plutom: Iskrenie, zvádzanie, magnetizmus, sebavedomie, transcendentný sex

Poznáte ten stav, keď pri uzavretí obchodu sú obe strany úplne spokojné? Nuž, toto je jeden z takýchto okamihov, keď sa vzájomne výhodnú dohodu podarí dosiahnuť veľmi ľahko. Takže by to mohol byť skvelý čas, keď si môžeme navzájom poskytnúť služby alebo urobiť výhodný barterový obchod. Obidve zúčastnené strany budú mať pocit, že dosiahli najlepší možný výsledok.

Naším zámerom je teraz postupovať cestou najmenšieho odporu. Mediácia a vyjednávanie by mali ísť dobre, ale dajte si pozor, aby ste nerobili príliš veľké ústupky, ktoré by sa v konečnom dôsledku mohli ukázať ako príliš nákladné. Ľudia sa cítia počas takejto konštelácie štedrejšie než po iné dni. Tento vplyv vyvoláva našu láskavú povahu, preto sa dostáva do popredia aj romantika.

V čase Venuše v trigóne s Plutom narastá naša osobná príťažlivosť do takej miery, že by sme mohli presvedčiť dokonca aj Eskimákov, aby si kúpil sneh. Koniec koncov, je to všetko v spôsobe našej prezentácie. Vyvolávame dôveru a vyžaruje z nás charizma. Sme sebestační. A keď sme v tomto stave, je ťažké odolať našim silným stránkam – alebo našim predajným zručnostiam! Zábavné je, že takmer všetci cítia túto intenzívnu presvedčivosť, keď vládne takýto iskrivo zvodný tranzit.

V takýchto dňoch je naozaj ťažké odolať našej príťažlivosti. Chceme ísť do hĺbky a prežívať všetko veľmi intenzívne. To všetko dokáže rozozvučať struny hlboko v nás. Naše schopnosti psychologického vhľadu sú veľmi prenikavé, preto dokážeme pochopiť motiváciu druhých.

Pluto v trigóne s Venušou značne zvyšuje aj našu schopnosť lásky a vášne. Zmysel pre peniaze a hodnoty je teraz tiež silný, čo nám umožňuje zamerať sa na najlepšie finančné investície a chrániť naše existujúce zdroje. Umelci sa sú teraz schopní vytvárať hlboké a mocné diela.


Najlepšie okamihy týždňa

Týždenný horoskop AnteAr

Venuša a Jupiter

Najlepšie okamihy v horoskope aktuálneho týždňa, vhodné pre podpisy významných zmlúv, pre dôležité schôdzky, pre vstup do stavu manželského, alebo pre rozhodovanie v zásadných otázkach, nastávajú v časoch:

okolo 06:58 hod. ( Venuša vystupuje nad obzor )
okolo 07:12 hod. ( Jupiter kulminuje )
okolo 11:25 hod. ( Jupiter zapadá )
okolo 14:42 hod. ( Venuša kulminuje )
okolo 22:27 hod. ( Venuša zapadá )

Pozn.: Uvedené okamihy sú vypočítané pre dátum 25.03.2020 a pre geografický stred Slovenska
(48°44 SZŠ a 19°00 VZD)
Smerom na východ a na západ môžu byť tieto časové údaje mierne odlišné.


Odvaha, sila a priebojnosť

Fire & Water - AnteAr

Slnko a Mars

Mars – v astrológii spájaný s vôľou, bojovnosťou, presadzovaním našich zámerov a dosahovaním vytýčených cieľov – sa bude počas celého aktuálneho týždňa aj naďalej pohybovať po ekliptike v znamení Kozorožca. Astrologicky povedané Mars je v Kozorožcovi v znamení svojho povýšenia, kde má veľmi dobré predpoklady pre poskytovanie svojich pozitívnych darov.

Mars v znamení Kozorožca praje nárastu vôle, jej ľahšiemu uplatneniu, pracovitosti, húževnatosti, vytrvalosti a odolnosti a umožňuje tak častejšie uskutočnenie plánov a dosiahnutie vytýčených cieľov. Je však nutné počítať s tým, že úžitok neprichádza ihneď, ale s určitým odkladom.

Mars tu tiež zväčšuje chuť uplatniť svoju ctižiadosť, dosiahnuť prestíž, úspech a zlepšiť postavenie. Posilňuje tendencie k budovaniu a vypracovaniu sa z nižších podmienok na vyššiu úroveň. Nastáva teda čas, kedy môžeme ľahšie naplniť kariérne ambície a svoje činy budeme vedieť lepšie racionálne smerovať. Na telesnej úrovni potom posilňuje sexuálnu chuť a výkonnosť.

Odvážným a usilovným pomáhá pretaviť vlastnú tvrdohlavosť do vytrvalosti, chlad a vypočítavosť do praktického prístupu, túžbu po moci a bezohľadnosť do disciplinovnosti a rešpektu, pocity osamelosti do sebaúcty.

Pri neharmonických väzbách voči prvkom v horoskope narodenia však Mars zvyšuje netoleranciu slabosti druhých, dáva bezcitnosť, tvrdosť a drsnosť v presadzovaní sa, zvádza k prílišnému presadzovaniu vlastnej individuality a prebúdza chuť k obmedzovaniu slobody druhých.

V telesnej rovine potom Mars v Kozorožcovi prináša úrazy kolien a ďalších kĺbov tela, tiež problémy, ťažkosti a úrazy chrbtice, kostí, zápaly zubov a kožné ochorenia.

Počas aktuálneho týždňa v dňoch od 23. do 29. marca 2020 postupuje Mars poslednými stupňami znamenia Kozorožca. V tomto úseku ekliptiky sa bude Mars pohybovať bez toho, aby vytvoril aspoň jedinú väzbu s niektorou z ostatných planét, ktoré súčasná astrológia berie do úvahy. Výnimkou sú iba aspekty Luny, tie však trvajú krátko, nanajvýš dve hodiny a odzrkadľujú sa len v našich náladách.

Najlepšie okamihy v horoskope aktuálneho týždňa vhodné pre situácie, keď potrebujete nabrať silu a odvahu k ráznym činom: využite energiu Marsu z ambiciózneho a na výsledky orientovaného zemského znamenia Kozorožca, alebo využite energiu Slnka v ohnivom znamení Barana v časoch:

okolo 05:40 hod. ( Slnko v znamení Barana vystupuje nad obzor )
okolo 07:24 hod. ( Mars v Kozorožcovi kulminuje )
okolo 11:50 hod. ( Slnko v znamení Barana v zenite )

Pozn.: Uvedené okamihy sú vypočítané pre dátum 25.03.2020 a pre geografický stred Slovenska
(48°44 SZŠ a 19°00 VZD).
Smerom na východ a na západ môžu byť tieto časové údaje mierne odlišné.


Meditácie a regresné techniky

Regress AnteAr

Neptún

Najlepšie okamihy v horoskope aktuálneho týždňa vhodné pre meditácie, pre ponory do podvedomia za pomoci regresných techník nastávajú v čase okolo 05:15 hod., 10:50 hod. a okolo 16:25 hod., kedy sa Neptún – planéta v astrológii spájaná s jemnými energiami vysokých spirituálnych vibrácií – ocitá vo významných pozíciách, ktoré sú vhodné pre tieto záležitosti.

Pozn.: Uvedené okamihy sú vypočítané pre dátum 25.03.2020 a pre geografický stred Slovenska
(48°44 SZŠ a 19°00 VZD).
Smerom na východ a na západ môžu byť tieto časové údaje mierne odlišné.


Retrográdny Merkúr

od 18.06. do 12.07.2020

Retrográdny Merkúr AnteAr

Finančné záležitosti a komunikácia počas retrográdnej fázy Merkúra

Merkúr je tradičným vládcom obchodu, takže v dobe jeho retrográdneho postupu zaznamenáme zjavne aj obrat čelom vzad v našich finančných záležitostiach. A tu je niekoľko tipov, čo robiť a nerobiť, aby sme sa vyhli stresu, neprišli na bubon a možno aj položili základy budúcej prosperite.

Čomu sa teda v dobe retrográdneho Merkúra radšej vyhnúť?

Vyhnite sa novo uzatváraným finančným zmluvám či zmluvám o obchodnej spolupráci ako aj novým investíciám. Naša myseľ nepracuje na sto percent a určite by ste časom prišli na to, že vám chýbali čiastkové, avšak kriticky dôležité informácie. Zmluvy uzavreté v dobe retrogradity Merkúra sú vysoko náchylné k neočakávaným zdržaniam, rôznym zmätkom a finančným stratám.

Pokiaľ to nie je naozaj nutné, nič zásadné nenakupujte! Najmä nie počítače, elektroniku či auto. Tovar zakúpený v tejto dobe bude mať časté poruchy, pokiaľ ho rovno neprinesiete poškodený. Alebo zistíte, že ste vlastne kúpili niečo iné, než ste naozaj chceli. Takže keď už idete niečo kupovať, rozhodne si schovajte pokladničný doklad.

Určite si v tejto dobu neberte novú pôžičku! Okolo úverov je vždy plno zmlúv, a o tých už sme hovorili. Počkajte, kým Merkúr znovu zmení smer na direktný, a potom zistíte, že si vlastne potrebujete požičať viac, či menej, alebo že sa bez pôžičky vlastne zaobídete.

Neodkladajte daňové priznanie. Vyplniť daňové priznanie je psycho samo o sebe, takže nenahrávajte vlastným odkladom všetkým komplikáciám, ktoré pod vplyvom retrográdneho Merkúra pravdepodobne tak či tak nastanú.

Vyhnite sa akémukoľvek riskantnému finančnému konaniu. Bezstarostnosť sa v tejto dobe nevyplatí. Finančné toky sa s vysokou mierou pravdepodobnosti spomalia, takže pozastavte výdavky.

Všetko však má aj svoju svetlú stránku, takže teraz odoporúčania toho, čo robiť a akým aktivitám retrogradita Merkúra naopak prospieva:

Prejdite si všetky svoje finančné záväzky a zvážte ich optimalizáciu a reštrukturalizáciu. Prehodnoťte svoje investičné portfólio. Uistite sa, že poistné zmluvy nevypršali. Urobte si poriadok v domácom rozpočte. Teraz je čas vyriešiť všetko, čo ste dosiaľ odkladali na neskôr.

Ak uvažujete o zásadnej kúpe (auta, domu, …), prejdite si znovu svoje požiadavky. Zvážte, čo skutočne potrebujete a chcete a dôkladne sa rozhliadnite, čo je v aktuálnej ponuke. Fakty už zrejme máte pohromade, ale berte do úvahy aj svoju intuíciu – teraz máte schopnosť vidieť za logické argumenty predajcov a verte svojim pocitom. A uvoľnite miesto novým veciam, tým, že sa zbavíte starých a nepotrebných.

Pripravte si daňové priznanie. Sadnite si a prehrabte sa tou hromadou papierov a účtov, prípadne si dohodnite stretnutie so svojím daňovým poradcom. Dnes nám to časovo vychádza, ale obdobie retrográdneho Merkúra je pre túto činnosť všeobecne vynikajúce, i keď je finančný úradník ešte v nedohľadne.

Zvážte svoj postoj k peniazom ako takým. Vaša intuícia je teraz mimoriadne silná a máte šancu dostať sa oveľa bližšie ku koreňom vášho postoja k materiálnym statkom a k vašej finančnej situácii. Pokiaľ v živote narážate neustále na rovnaký problém, ktorý vám bráni v rozvoji, práve teraz je vhodný čas s ním pohnúť.