Osudová príťažlivosť

Osudová príťažlivosť – I. Osudové partnerské vzťahy Saturn v osudových partnerských vzťahoch Urán v osudových partnerských vzťahoch Neptún v osudových partnerských vzťahoch Pluto v osudových partnerských vzťahoch Osudová príťažlivosť z astrologického hľadiska Určite sa už aspoň raz každému z nás Read more…

Kompatibilita vzťahu a Synastrie

Kompatibilita vzťahu a Synastrie Partnerský horoskop V predchádzajúcom článku sme hovorili o partnerskom horoskope podľa dátumu narodenia. Teraz prinášame informácie o kľúčových konšteláciách v partnerských horoskopoch, ktoré naznačujú vzájomnú kompatibilitu vzťahu. Zámerne hovoríme len o kompatibilite a nerozoberáme všetky možné Read more…